Revista Invatatorul Modern - prezentare generală

Revista Învăţătorul Modern este o publicaţie republicană dedicată învăţătorilor, care apare o dată în două luni, editată în limbile română, rusă şi engleză. Redactor-şef al periodicii este Mariana Marin, doctor în pedagogie, lector superior universitar, IŞE.
Autorii revistei sînt reprezentaţi de învăţători din Republica Moldova, România, Serbia, Germania. Echipa de creaţie a revistei o constituie un grup activ de cadre didactice din Republica Moldova, România: învăţători, inspectori şcolari, metodişti care sprijină dezvoltarea învăţămîntului primar de calitate. Membrii onorifici sînt personalităţi notorii ale învăţămîntului din Republica Moldova, România şi Serbia.
Promovarea bunelor practici, cercetarea ştiinţifică şi discuţiile controversate cu referinţă la anumite probleme ale didacticii contemporane constituie priorităţile publicaţiei. Componentele de bază se referă la proiectarea didactică, realizarea curriculară, rezolvarea problemelor pedagogice, soluţionarea conflictelor inter- şi intrapersonale în mediile şcolare.
Revista se bucură de 4 numere editate, ultima datînd cu decembrie, 2009. Volumul: 70-100 de pagini, format A4.
În sumar: Alegerea şefului clasei. Adevăratele daruri de la Moş Crăciun. În ce mod amenajăm sala de clasă? Concurs TVC. Jocuri didactice la matematică, istorie. Cum supraveghem copiii în Internet? Activităţile extracurs la limba şi literatura română.
Indice de abonare: Poşta Moldovei 32 052. Costul unui abonament anual este de 270 lei. Primul număr din anul 2010 va apărea în luna februarie.
Date de contact: e-mail: invatatorulmodern@gmail.com

This entry was posted on Sâmbătă, Ianuarie 30th, 2010 at 11:21 am and is filed under Buletin informativ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply