Archive for Ianuarie, 2010

Indice de abonare

Câştigătorii concursului Învăţătorul Modern şi personalităţi notorii: Virginia Vangheli, Liceul Teoretic Ştefan cel Mare şi elevii clasei a II-a alături de interpretul Adrian Ursu

Câştigătorii concursului Învăţătorul Modern şi personalităţi notorii: Virginia Vangheli, Liceul Teoretic Ştefan cel Mare şi elevii clasei a II-a alături de interpretul Adrian Ursu

    POŞTA MOLDOVEI 32 052

Revista Invatatorul Modern - prezentare generală

Revista Învăţătorul Modern este o publicaţie republicană dedicată învăţătorilor, care apare o dată în două luni, editată în limbile română, rusă şi engleză. Redactor-şef al periodicii este Mariana Marin, doctor în pedagogie, lector superior universitar, IŞE.
Autorii revistei sînt reprezentaţi de învăţători din Republica Moldova, România, Serbia, Germania. Echipa de creaţie a revistei o constituie un grup activ de cadre didactice din Republica Moldova, România: învăţători, inspectori şcolari, metodişti care sprijină dezvoltarea învăţămîntului primar de calitate. Membrii onorifici sînt personalităţi notorii ale învăţămîntului din Republica Moldova, România şi Serbia.
Promovarea bunelor practici, cercetarea ştiinţifică şi discuţiile controversate cu referinţă la anumite probleme ale didacticii contemporane constituie priorităţile publicaţiei. Componentele de bază se referă la proiectarea didactică, realizarea curriculară, rezolvarea problemelor pedagogice, soluţionarea conflictelor inter- şi intrapersonale în mediile şcolare.
Revista se bucură de 4 numere editate, ultima datînd cu decembrie, 2009. Volumul: 70-100 de pagini, format A4.
În sumar: Alegerea şefului clasei. Adevăratele daruri de la Moş Crăciun. În ce mod amenajăm sala de clasă? Concurs TVC. Jocuri didactice la matematică, istorie. Cum supraveghem copiii în Internet? Activităţile extracurs la limba şi literatura română.
Indice de abonare: Poşta Moldovei 32 052. Costul unui abonament anual este de 270 lei. Primul număr din anul 2010 va apărea în luna februarie.
Date de contact: e-mail: invatatorulmodern@gmail.com

Propedeutica aprilie

GENERICUL NUMĂRULUI DE APRILIE 2010:

C E N T R A R E A P E S U C C E S

1. Învăţător şi cercetător: Succesul şcolar. Principii ale succesului şcolar. Gândirea pozitivă versus gândirea negativă. Demersuri experimentale ale centrării pe succes. Evaluarea centrată pe succes. Parteneriate educaţionale – asigurare de succes. Succesul şcolar reflectat în manualele şcolare. Succesul se învaţă?

2. Forum: Succesul copilului e în mâinile învăţătorului?

3. Activitate extracurriculară: Luminiţe de Paşti, Adio clasele primare, Adio, drag Abecedar!

4. Centrarea pe succes în cadrul proiectului de grup:

a. Lecţii de întocmire a hărţii conceptuale.

b. Lecţii – prezentarea proiectelor de grup.

c. Diseminarea proiectului de grup în cadrul şedinţei catedrei după algoritmul: tema proiectului de grup, prezentarea hărţii conceptuale, repartizarea rolurilor, reflecţiile învăţătorului despre modul în care au lucrat elevii pe parcursul duratei proiectului de grup; impresiile elevilor despre activitatea dată; prezentarea produselor cu evidenţierea metodei (pentru părinţi, co-prezentări, în faţa colegilor de şcoală, a profesorilor, organizarea expoziţiei itinerante, mediatizarea în presa şcolii etc, concluzii şi recomadări).

5. Management. Ateliere, seminare, traininguri pentru cadrele didactice – Implementarea noului curriculum.

6. Atestarea cadrelor didactice: Interviul de performanţă – 2010 - din experienţele învăţătorilor.

7. Atelier didactic – descrirea experienţei personale pe baza subiectelor propuse (articole de mărime mică ½- 1 pagină):

a. Cum învăţăm elevii să rezolve în mod independent problemele textuale?

b. Tehnici pentru realizarea feed-backului lecţiei.

c. Mascota lecţiei.

d. Felicitări de Paşti.

8. Portret de învăţător. Povestiri scurte despre succesul profesional al Dumneavoastră şi importanţa oamenilor care v-au stimulat rezultatele pozitive.

9. Sondaj şi concurs - foto: Sunteţi de acord că într-un concurs şcolar este importantă doar participarea? Foto – Bucuria exprimată în cadrul unui concurs.

10. Concurs foto - aprilie: Elevii, învăţătoarea şi proiectul de grup.

11. Concurs foto – iunie: Elevii, învăţătoarea, cartea şi mijloacele tehnice.

12. La ceas aniversar. Rubrica este dedicată învăţătorilor ce adună cu multă generozitate flori ale vieţii exprimate în ani. Vă rugăm mult să ne scrieţi date (numele, prenumele, vârsta, instituţia în care activează) ale: învăţătorilor care au împlinit vârste frumoase; ale învăţătorilor care au împlinit jubilee ale experienţei profesionale: 5 ani, 10, 15, 20, 25, …etc

A T E N Ţ I E !!! P R E M I I

1. Participarea în cadrul concursurilor-foto oferă posibilitatea obţinerii unei diplome de excelenţă - pentru câştigătorii concursului şi diplomelor de participare în cadrul concursului – pentru toţi participanţii.

2. Premiul pentru cel mai bun articol al rubricii Învăţător şi cercetător al numărului de aprilie va constitui o posibilitate reală de participare în cadrul unui training de formare organizat de Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România.

3. Premiul pentru cel mai bun articol de bune practici în cadrul rubricilor: Activitate extracurriculară; Centrarea pe succes în cadrul proiectului de grup; Atelier didactic; Portret de învăţător va constitui câte un set de carte oferit de Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Arad în cadrul Proiectului Internaţional Să ne păstrăm copilăria – coordonator – Institutor Claudiu Purcel.

TERMENE: EXPEDIEREA MATERIALELOR PÂNĂ LA

1 MARTIE 2010 – ÎN VARIANTĂ ELECTRONICĂ

La adresa invatatorulmodern@gmail.com

Telefon de contact: 069232897 – mob

Pentru apel din România: 00 373 69232897

Rezultatele concursurilor precum şi informaţia despre aprobarea materialelor va fi prezentată la apariţia propriu-zisă a numărului de aprilie 2010.

CONDIŢII DE PUBLICARE:

1. Times New Roman, 12, interval 1,5.

2. Redactare cu diacritice obligatorie.

3. Pentru rubrica Învăţător şi cercetător: respectarea cerinţelor internaţionale de redactare a articolelor ştiinţifice şi metodice; rezumatul articolului – 3-4 enunţuri, cuvinte-cheie în limba româna şi în limba engleză; recenzarea articolului de către un specialist în domeniul pedagogiei sau psihologiei.

4.Fotografie ataşată separat de text (în fişier aparte, de calitate excelentă).

5. Volum: 2-8 pagini

Sloganul nostru este următorul: Nu acceptăm orice material.

Aşteptăm de la Dumneavostră materiale bune şi foarte bune. Aşadar, cele care nu corespund cerinţelor de mai sus, ne pare rău, dar nu pot fi acceptate. Suntem siguri că, în lădiţa profesională aveţi materiale excelente de care se vor bucura colegii din ţară şi cei de peste hotare.

Avante, prieteni!

Redactor-şef: Vă asigur respectul pentru munca Dumneavoastră - Mariana Marin, doctor în pedagogie.

Salut lume!

Bine ai venit pe blog-ul Revistei Invatatorul Modern! Eşti cel mai bun Învăţător dacă te interesezi de Revista care-ţi este dedicată!

Cîştigătorii concursului-foto Învăţătorul Modern la masa de lucru

Cîştigătorii concursului-foto Învăţătorul Modern la masa de lucru

You are currently browsing the Invatatorul Modern blog archives for Ianuarie, 2010.